design your mind.

with heart.
Jesteś na podstronie: Psychoterapia


Więcej

Psychoterapia behawioralno-poznawcza

Psychoterapia jest procesem zmiany. Pracuję w nurcie behawioralno-poznawczym. Zmiana w tym podejściu dotyczy zachowania i sposobu myślenia. Jeśli w Twoim życiu pojawiła się sytuacja, która sprawia CI trudność, to jesteś we właściwym miejscu.

Dla kogo?

Psychoterapia jest pomocna w leczeniu zaburzeń i problemów m.in. takich jak:

 • zaburzenia lękowe (fobie, napady paniki, zespół lęku uogólnionego, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne)
 • zespół stresu pourazowego
 • depresja
 • zaburzenia dwubiegunowe
 • zaburzenia odżywiania (np. bulimia, anoreksja)
 • zaburzenia somatyzacyjne (np. bóle ciała, zawroty głowy, ogólne osłabienia organizmu, które nie mają podłoża -medycznego)
 • przechodzenie żałoby
 • problemy w relacjach
 • utrata bliskiej osoby, rozstania, zdrada, zazdrość
 • samotność
 • poczucie braku sensu życia
 • problemy z tożsamością
 • zaburzenia osobowości
 • niskie poczucie własnej wartości
 • nieśmiałość
 • złość
 • stres (np. związany z pracą zawodową)
 • chroniczny ból
 • bezsenność
 • sytuacje kryzysowe