design your mind.

with heart.
Jesteś na podstronie: Coaching


Więcej

Wierzę, że każdy z nas ma wiele mocnych stron oraz umiejętności, żeby polepszyć jakość swojego życia. Wiem, jakie procesy rządzą psychiką człowieka, gdzie mogą być blokady i jak pracować, żeby je ominąć. Wierzę, że dzięki naszej współpracy zaprojektujesz zmiany i życie, jakie jest dla Ciebie ważne!

Agnieszka Pydynowska

Coaching

Coaching jest coraz bardziej popularną metodą rozwoju. Jest to proces oparty na wspieraniu klienta w efektywniejszym osiąganiu celów, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu czegoś lepiej, rozwijaniu talentów. Na sesji klient analizuje, wykonuje ćwiczenia, dostaje informacje zwrotne. Wszystko to jest realizowane w sposób partnerski, w oparciu o zasoby i decyzje klienta. Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Nie analizuje on przeszłości czy wpływu minionych zdarzeń na obecne funkcjonowanie jednostki. Wzbogacony o wiedzę psychologiczną może mieć jeszcze większą skuteczność.Związek z psychoterapią

Coaching nie jest psychoterapią i nie ma za zadania pomóc klientowi z problemami natury emocjonalnej czy poznawczej, nie zajmuje się pomocą psychologiczną i nie leczy zaburzeń.  Coaching natomiast może być stosowany równolegle z psychoterapią, lecz nie może być jej substytutem. Coaching korzysta z informacji o przeszłości klienta, aby ustalić jego obecną sytuację. Nie zakłada on jednak rozwiązania problemów z przeszłości w celu usprawnienia działań przyszłych. Pracuję z pojedynczymi osobami oraz z organizacjami. Prowadzę life i business coaching.Life coaching

W life coachingu klient pracuje na celach związanych z życiem osobistym. Może to dotyczyć wielu kwestii - radzenia sobie ze stresem , nalezienia priorytetów na kolejne lata, wsparcie w zrzuceniu zbędnych kilogramów, poprawy relacji z innymi, Klient sam wybiera cele, do których dąży, a coach pomaga mu stworzyć strategię ich realizacji. Life coaching jest przydatny, gdy:

  • Pragniesz mądrze kierować swoim rozwojem
  • Poszukujesz nowych rozwiązań i źródeł motywacji do działania
  • Chcesz zmienić coś w swoim życiu, ale nie wiesz od czego zacząć


Business coaching

W business coachingu klient koncentruje się na celach zawodowych. Mogą one być związane z sytuacją w firmie i dotyczyć na przykład reorganizacji struktur, tworzenia strategii czy też zarządzania zespołem. Osoba może skupić się na swojej karierze, na przykład na skutecznej realizacji celów, rozwoju kompetencji czy dążeniu do zawodowego awansu.